Hodkingova choroba

Čo je Hodgkinova choroba?

Je to choroba spojená s postihnutím miazgových uzlín. Nádorovými bunkami sú abnormálne množiace sa B lymfocyty (zriedkavo T lymfocyty) - typ bielych krviniek - v uzlinách. Následkom nadmerného rastu týchto buniek je zväčšenie postihnutej uzliny.

Aké sú príčiny Hodgkinovej choroby?

Presná príčina nie je známa. Pozoruje sa vyšší výskyt ochorenia po prekonaní niektorých vírusových ochorení - napríklad po nákaze vírusom Ebstein-Barrovej (pôvodca choroby nazývanej ako infekčná mononukleóza), u detí s poruchami obranného systému. Častejšie sa vyskytuje aj v niektorých rodinách, čo zase poukazuje aj na možnú dedičnosť ochorenia.

Aké sú príznaky Hodgkinovej choroby?

Prvým príznakom (až v 80% prípadov) býva zväčšenie miazgových uzlín - najčastejšie jednostranne - v oblasti krku, kľúčnej kosti a v podpazuší. Postihnuté môžu byť aj uzliny v medzihrudí, podpazuší, pozdĺž chrbtice a v slabinách. Zväčšené uzliny sú málo pohyblivé až fixované k okoliu, tvrdé, na pohmat nebolestivé. Pri rýchlom raste môžu byť palpačne citlivé. Zvyčajne sa uzliny postupne zväčšujú, až vytvoria tuhý, nebolestivý paket. Niekedy prvým príznakom je kašeľ, sípanie, dýchavičnosť z tlaku uzlín na dýchacie cesty, opuch tváre a krku iba na jednej strane, ale aj iné príznaky z tlaku na okolité orgány. Asi u 1/3 chorých pozorujeme nevysvetlenú, necharakteristickú horúčku väčšinou nad 38°C, chudnutie, nočné potenie, únavu, malátnosť, svrbenie kože, bledosť. Pretože Hodgkinova choroba postihuje miazgové uzliny, ktoré hrajú významnú úlohu v boji proti nákazám, dieťa môže trpieť častejšími infekciami.

Ako sa diagnostikuje Hodgkinova choroba?

K potvrdeniu ochorenia je potrebné mikroskopické vyšetrenie postihnutej miazgovej uzliny, ktorá sa odstráni malým chirurgickým zákrokom. Je potrebné vykonať aj krvné testy aj iné vyšetrenia (röntgen, sonografia, CT vyšetrenie jednotlivých orgánov a iné), aby sa zistil rozsah ochorenia. Na základe týchto vyšetrení sa určí typ a stupeň ochorenia - I-IV, čo je predpokladom určenia vhodnej liečby. Stupeň I. znamená, že choroba je málo pokročilá, naopak pri stupni IV. ochorenie je rozšírené v celom tele.

Ako sa lieči Hodgkinova choroba?

Liečbu Vášho dieťaťa určí a sleduje odborník na nádorové ochorenia nazývaný aj ako onkológ.

Štandardnou liečbou Hodgkinovej choroby je chemoterapia, pri ktorej sa používajú špeciálne lieky na ničenie nádorových buniek. Nepriaznivý účinok týchto liekov ako je vracanie, závraty, nevoľnosť, úbytok na váhe, vypadávanie vlasov, časté nákazy a iné - bežne po liečbe ustúpi. Chorí potrebujú - podľa stupňa ochorenia - niekoľko cyklov chemoterapie. Lieky sa podávajú vo forme tabletiek a infúzií.

Súčasťou liečby je aj radioterapia - liečba žiarením. Špeciálne lúče sú presne nasmerované na chorobné ložiská, aby sa zničili nádorové bunky. Liečba je prísna sledovaná, aby sa znížil nežiadúci účinok žiarenia - dráždenie kože, poruchy rastu, poškodenia pečene, pľúc a ďalších orgánov.

Transplantácia kostnej drene môže byť v určitých prípadoch súčasťou liečby.

Pri dobrej odpovedi na liečbu dlhodobé prežívanie detí s Hodgkinovou chorobou je až 90%.

Aké sú komplikácie Hodgkinovej choroby?

Komplikácie môžu byť pri postihnutí jednotlivých orgánov - pečeň, srdce, obličky, pľúca... Chorí trpia častejšie na bežné infekcie, ale môžu sa u nich objaviť aj ťažké nákazy ako je napríklad tuberkulóza. Hoci u väčšiny detí a dospievajúcich liečba je účinná, choroba môže mať aj nepriaznivý priebeh so smrťou chorého. Podobné komplikácie môžu nastať aj z liečby, pretože lieky pôsobia nielen na nádorové bunky, ale škodlivo pôsobia aj na zdravé bunky.

Kedy treba vyhľadať lekára?

Vždy, ak máte nejaké nejasnosti, otázky týkajúce sa Hodgkinovej choroby alebo jej liečby. Deti s Hodgkinovou chorobou zostávajú dlhodobo v sledovaní odborníkov, aby sa včas odhalili neskoré nežiadúce účinky liečby ako aj možný návrat choroby.