Leukémia

Čo je leukémia?

Je to skupina ochorení, pri ktorých sa v kostnej dreni tvoria abnormálne biele krvinky, ktoré nedokážu pokračovať ďalej vo vývoji. Tieto biele krvinky zostávajú „nezrelé“, môžu sa nekontrolovane deliť a majú obrovský rastový potenciál. Ľudský organizmus ich nevníma ako cudzie, a preto ich ani nedokáže zničiť. Ich nadmerná tvorba potláča tvorbu aj ďalších zložiek krvi, a to červených krviniek aj krvných doštičiek.

Leukémie sa rozdeľujú na akútne a chronické. Akútne leukémie, ktoré sa u detí vyskytujú najčastejšie, sa vyvíjajú rýchlo, chronické pomaly.

U detí sa najčastejšie vyskytuje akútna lymfoblastická leukémia, ktorá tvorí až 80% všetkých detských leukémií. Veľmi dobre reaguje na liečbu, 5 ročné prežívanie je až 75-80%. Po nej nasledujú akútne myeloblastové leukémie, ktorých je asi 15%. Ostatné typy sa vyskytujú u detí zriedkavejšie. V detskom veku sa vôbec nevyskytuje chronická lymfoblastová leukémia.

Aké sú príčiny leukémie?

Príčiny nie sú presne známe. Medzi rizikové faktory patria:

 • dlhodobé ionizujúce žiarenie,
 • nežiadúci účinok niektorých chemických látok, liekov,
 • niektoré vírusové ochorenia - napríklad nákaza  vírusom Ebstein-Barrovej (pôvodca choroby nazývanej ako infekčná mononukleóza),
 • poruchy imunitného systému.
 • dedičnosť - výskyt leukémie v blízkej rodine,
 • rôzne dedičné alebo dedične podmienené ochorenia - napríklad Downova choroba.

Aké sú príznaky leukémie?

Skoré príznaky sú zväčša málo nápadné. Ochorenie môže prepuknúť náhle alebo príznaky sa stupňujú v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov. Medzi nimi patrí:

 • horúčka bez zjavnej príčiny,
 • časté nákazy - od bežných vírusových infekcií po ťažké nákazy ako je zápal pľúc - príčinou je nedostatok zdravých bielych krviniek,
 • nevysvetliteľné bolesti kĺbov a kostí - „nemôžem behať",
 • únava, slabosť, bledosť kože a slizníc - príčinou je chudokrvnosť - nízky počet červených krviniek a hemoglobínu - farbiva červených krviniek,
 • nechutenstvo, úbytok na váhe,
 • zväčšené miazgové uzliny,
 • prejavy krvácania - ľahko sa tvoriace modriny - krvné podliatiny, krvácanie z nosa - príčinou je znížený počet krvných doštičiek,
 • kašeľ, dýchavica - príčinou sú zväčšené miazgové uzliny alebo výpotok v hrudnej dutine,
 • zväčšovanie brucha - príčinou je zväčšená pečeň, slezina,
 • bolesti brucha,
 • bolesti hlavy,
 • zriedkavo: zväčšenie semenníkov, poruchy zraku, zdurenie ďasien.

Ako sa diagnostikuje leukémia?

Často už vyšetrenie krvného obrazu odhalí prítomnosť leukémie u dieťaťa - vysoký počet bielych krviniek, nízky počet červených krviniek a krvných doštičiek. Na presnú diagnózu treba vyšetriť kostnú dreň, ktorú lekár získa pomocou malého chirurgického zákroku. Sú potrebné aj ďalšie testy a vyšetrenia ako je odber mozgovomiešneho moku z chrbticového kanála, sonografické, CT vyšetrenie jednotlivých orgánov a iné.

Ako sa lieči leukémia?

Liečbu Vášho dieťaťa určí a sleduje odborník na nádorové ochorenia nazývaný aj ako onkológ.

Liečebný plán sa určí podľa typu leukémie na základe medzinárodných protokolov. Štandardnou liečbou je chemoterapia, pri ktorej sa používajú špeciálne lieky na ničenie nádorových buniek. Nepriaznivý, škodlivý účinok týchto liekov ako je vracanie, závraty, nevoľnosť, úbytok na váhe, vypadávanie vlasov, časté nákazy a iné - bežne po liečbe ustúpi. Chorí potrebujú podľa stupňa ochorenia niekoľko cyklov chemoterapie. Lieky sa podávajú vo forme tabletiek, infúzií, niekedy aj do chrbticového kanála.

Liečba leukémie prebieha v 3 fázach:

 • navodenie remisie - potlačenie nadmernej tvorby abnormálnych bielych krviniek,
 • liečba centrálneho nervového systému (mozog, miecha),
 • udržovacia liečba - posledná fáza, ktorá trvá aj niekoľko rokov.

Transplantácia kostnej drene môže byť v určitých prípadoch súčasťou liečby, hlavne u detí s chronickou myeloidnou leukémiou.  

Aké sú komplikácie leukémie?

Krvácanie rôzneho stupňa, zlyhanie obličiek pri zvýšenej hladine kyseliny močovej (z rozpadu nádorových buniek). Chorí trpia na bežné infekcie, ale môžu sa u nich objaviť aj ťažké nákazy ako je napríklad tuberkulóza. Komplikácie môžu nastať aj z liečby, pretože lieky pôsobia nielen na nádorové bunky, ale škodlivo pôsobia aj na zdravé bunky. Hoci u väčšiny detí liečba je účinná, choroba môže mať aj nepriaznivý priebeh so smrťou chorého. Aj keď liečba je úspešná, hrozí riziko opakovania ochorenia - takzvaný relaps.

Kedy treba vyhľadať lekára?

Vždy, ak máte nejaké nejasnosti, otázky týkajúce sa leukémie alebo jej liečby. Deti s leukémiou zostávajú dlhodobo v sledovaní odborníkov, aby sa včas odhalili neskoré nežiadúce účinky liečby ako aj návrat choroby.