Mdloba - synkopa - kolaps

Čo je mdloba?

Mdloba - kolaps alebo synkopa je krátkodobá, prechodná strata vedomia následkom zníženia prietoku krvi v mozgu. Ide o spontánne sa upravujúci stav. Po odpadnutí do ležiacej polohy sa aj bez cudzej pomoci zlepší prekrvenie mozgu, dieťa sa po niekoľkých minútach preberie - je to vlastne samočinná svojpomoc - a nebude si vedieť spomenúť, čo sa stalo.

Aké sú príčiny kolapsu?

Príčinou kolapsu sú stavy, pri ktorých na krátky čas sa zníži prítok krvi do mozgu, čím vznikne krátkodobé bezvedomie. Krv prináša do mozgu kyslík, bez ktorého mozgové bunky za 10-20 sekúnd prestávajú správne fungovať. Poškodenie buniek vzniká až pri zastavení prietoku krvi do mozgu na niekoľko minút, čo sa pri mdlobe nestáva. Mdloba trvá najviac 1 minútu (aj keď sa to v panike môže zdať dlhšie). Najčastejšími príčinami mdloby sú:

 • veľké citové rozrušenie (hnev, strach, radosť, zľaknutie, ale aj bolesť) - náhle rozšíri cievy v tele a mozog sa odkrví,
 • pri dlhšom státí - následkom zemskej príťažlivosti sa viac krvi hromadí v cievach dolných končatín a odkrví sa mozog,
 • náhle postavenie sa po dlhšom sedení alebo ležaní - presunie krv do ciev dolných končatín,
 • nedostatok tekutín v dôsledku nedostatočného príjmu alebo z nadmerných strát (hnačky, vracanie...) - krv je hustejšia a ťažšie sa pretláča cez drobné vlásočnice v mozgu, výsledkom je nedokrvenie mozgu.

Tento typ mdloby sa nazýva ako vazovagálna synkopa, vzniká následkom poklesu krvného tlaku pri poruche nervového systému riadiaceho srdcový rytmus.

Menej časté príčiny mdloby v detskom veku sú:

 • nesprávne užívanie liekov na vysoký tlak a poruchy srdcového rytmu,
 • spomalenie spätného prúdenia krvi do srdca pri svalovej nečinnosti, kľudnom plytkom dýchaní v spánku,
 • nízka hladina cukru v krvi,
 • kombinácia rôznych liekov a alkoholu aj v malých množstvách, ktorý rozširuje cievy,
 • zvápenatenie ciev v oblasti krku, ktoré vedú krv do mozgu a pri prílišnom otočení hlavou na bok alebo nahor sa chvíľkove „zalomia“ a dočasne náhle znížia prietok krvi do mozgu,
 • úsilný kašeľ alebo zadržanie kýchnutia - zvýši sa vnútrohrudný tlak a ten na chvíľu zastaví prietok krvi do mozgu,
 • zvýšenie vnútrobrušného tlaku pri tlaku na stolicu, námahe, bolestiach brušných orgánov - spôsobí chvíľkové spomalenie prietoku krvi cez mozog,
 • príliš tesný odev okolo krku - môže tlačiť na regulačné tepnové teliesko na bočnej strane krku, zníži sa tlak krvi v celom tele a aj v mozgu,
 • po sýtom jedle - veľa krvi sa presunie do tráviaceho systému a tá potom chýba na iných miestach tela, hlavne v mozgu.

Viaceré uvedené príčiny sa môžu navzájom kombinovať a sú podporované nedostatkom spánku, hladom, teplým prostredím, nehybnosťou.

Aké sú príznaky kolapsu?

Mdloba - vazovagálny typ - nikdy nevznikne v ležiacej polohe, málokedy vznikne bez varovných príznakov:

 • Varovné príznaky, ktoré vidia ostatní sú: zívanie, potenie a náhle zblednutie v tvári.
 • Varovné príznaky, ktoré cíti postihnutý: pocit tepla, pocit nedostatku vzduchu a stažené, zrýchlené dýchanie, závraty, poruchy zrakového poľa („hviezdičky“, neostré a dvojité videnie), nutkanie na vracanie.

Vlastné príznaky po odpadnutí:  

 • studený pot,
 • bledosť v tvári (nikdy nie začervenanie alebo modré sfarbenie koncových častí tela),
 • najprv búšenie srdca, potom pomalý, slabo hmatný pulz,
 • bezvedomie bez reakcie na oslovenie a bolestivý podnet (uštipnutie),
 • niekedy mimovoľný odchod moču,
 • zvýšené napätie v končatinách (stuhnutie) alebo naopak svalové zášklby.

Ako môžem pomôcť dieťaťu pri kolapse?

Prvá pomoc (bez pomôcok):

 • skontrolovať prítomnosť vedomia (či odpovedá na oslovenie alebo slovné podnety), dýchania (uchom, hmatom a čuchom) a pulzu (na zápästí a krku),
 • uložiť ho na chrbát so zvýšenými dolnými končatinami,
 • uvoľniť odev okolo krku a pása (nevyzliekať),
 • zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu (vetranie, prievan) alebo preniesť na čerstvý vzduch,
 • pretrieť tvár a krk postihnutého chladnou vodou (nie oblievať),
 • skontrolovať prítomnosť poranení, ktoré by mohli vzniknúť pri páde (zranenie je zriedkavé),
 • nechať pár minút ležať, po zotavení pomaly posadiť, nedovoliť vstať skôr ako za pár minút,
 • záchrannú službu privolať, ak sa postihnutý nepreberie k plnému vedomiu do 5 minút, alebo pretrváva kolapsový stav (opakovane odpadne po postupnom pomalom posadení).

Dá sa predísť kolapsu?

Mdloba - vazovagálny typ - je jednou z mála náhlych príhod, ktorým je možné účinne predísť a pri ktorej je možná aj svojpomoc. Všetky príčiny, ktoré môžu prispieť k vzniku kolapsu nemôžeme odstrániť, napríklad užívanie liekov, vysoký tlak krvi. Môžeme ale odstrániť ostatné faktory ako je hlad, smäd, svalovú nečinnosť... Mdlobe sa dá zabrániť, ak konáte rýchlo už počas varovných príznakov:

 • pri dlhšom státí vo vydýchanom priestore (zhromaždenia, hromadná doprava),  
 • treba pravidelne napínať lýtkové a stehnové svalstvo na oboch dolných končatinách, prekrížiť dolné končatiny,
 • stláčať dlane v päsť, prípadne predmet v rukách,
 • v pravidelných intervaloch sa 2-3 krát pomaly zhlboka nadýchnuť,  
 • na miesta so zvýšeným rizikom odpadnutia neísť nalačno a smädný (mať po ruke kocku cukru alebo čokolády, fľašku s vodou), nepiť alkohol,
 • pri prvých príznakoch si okamžite čupnúť do drepu (stlačia sa brušné cievy a zlepší sa prietok krvi do mozgu), sadnúť si, odporúčajú sa manévre v bode 1 v ich vzájomnej kombinácii - ich účinok sa objaví už po 5-15 sekundách, manévre sa nemajú skončiť hneď pri zlepšení stavu, majú pokračovať aspoň niekoľko minút, pretože sťahy svalov zvýšia návrat krvi do srdca, tým sa následne zvýši tlak krvi a prekrvenie mozgu,
 • v prevencii je dôležitá pravidelná životospráva, pravidelný a dostatočný príjem tekutín a stravy,
 • odporúčame soliť stravu, tréning „vazomotoriky“ - striedanie teplej a studenej sprchy.

Ako sa lieči mdloba?

Vo väčšine prípadov všeobecné opatrenia sú postačujúce na zníženie výskytu mdloby. Ak Vaše dieťa má opakované epizódy jednoduchej - vazovagálnej mdloby, lekár Vám môže predpísať lieky, ktoré zvyšujú srdcovú aktivitu a tým sa zvýši aj tlak krvi. Ďalšiu liečbu určí odborný lekár podľa príčiny mdloby.

Kedy treba vyhľadať lekára?

Dieťa s mdlobou potrebuje komplexné vyšetrenie. V každom prípade zavolajte alebo vyhľadajte lekára! Zvlášť potrebné je odborné (interné, kardiologické, neurologické) vyšetrenie, ak mdloba vzniká:

 • po úraze,
 • počas fyzickej záťaže,
 • v ležiacej polohe,
 • pri hluku, strachu, extrémnom emočnom strese,
 • po opakovaných epizódach mdloby,
 • ak je mdloba spojená s kŕčmi, únikom moču alebo stolice,  
 • výskyt náhlej smrti dojčiat alebo náhlej srdcovej smrti v rodine.