Piata choroba

Čo je príčinou piatej choroby?

Pôvodcom ochorenia je parvovírus B19. Vyskytuje sa najčastejšie koncom zimy a na začiatku jari, sporadicky sa môže vyskytnúť počas celého roka. Zdrojom nákazy je infikovaný človek s manifestným ochorením, alebo aj bez známok ochorenia. Inkubačná doba je 4-14 dní. Prenos sa uskutočňuje vzdušnou cestou kvapôčkami alebo priamym kontaktom sekrétom kontaminovanými predmetmi (šálky, riad...). Možný je aj prenos krvnými produktmi (transfúzia) alebo od matky na plod. Pri kontakte s infekciou je 50-60% pravdepodobnosť nákazy. Obdobie nákazlivosti u infikovaných je odlišné od mnohých iných exantémových (vyrážkových) ochorení, kedy je dieťa nákazlivé, kým má vyrážku. Pri piatej chorobe je dieťa nákazlivé do objavenia sa vyrážok, dokonca aj počas inkubačnej doby (približne 1 týždeň pred objavením sa vyrážky). Je to preto, lebo vyrážka je už len imunitnou reakciou na infekciu a objaví sa až po jej ústupe. Teda aj keď má dieťa typické motýlikovité začervenanie na lícach (viď nižšie), obyčajne už nie je infekčné. Infekcia zanecháva dlhodobú imunitu.

Diagnóza sa stanoví na základe príznakov a pri bežnom priebehu laboratórna diagnostika nie je potrebná. U pacientov s nejasnými príznakmi alebo u tehotných žien sa diagnóza potvrdí pomocou takzvaných serologických testov: zisťujú sa protilátky proti vírusu v krvi. Infekciu možno dokázať tiež vyšetrením PCR (polymerase chain reaction), ktoré dokáže prítomnosť vírusu dokázaním prítomnosti jeho genetického materiálu v tele pacienta.

Keďže infikovaní sú nákazliví už pred objavením sa príznakov, je prevencia šírenia nákazy najmä v detských kolektívoch ťažká. Ochranou, tak ako aj pri mnohých iných infekčných ochoreniach, je hygiena - umývanie si rúk.

Aké sú príznaky ochorenia?

Nákaza väčšinou prebehne bez klinických príznakov - len asi 20% infikovaných má typickú vyrážku. Predzvestné (prodromálne) štádium ochorenia môže prebiehať pod rôznym obrazom:

 • mierna horúčka, bolesť hlavy, ľahké prejavy z oblasti dýchacieho systému, napríklad upchatý alebo tečúci nos, zápal hrdla, pocit únavy,
 • po ústupe týchto príznakov sa objaví vyrážka, alebo môže toto štádium úplne chýbať a ochorenie sa začne manifestovať až typickou vyrážkou,
 • zriedka sa môže objaviť nevoľnosť, hnačka, bolesti brucha, kĺbov.

Po ústupe prodromálneho štádia sa v 1. fáze objaví typická vyrážka na lícach a okolo nosa. Na koreni nosa splýva a vytvára „motýlikovité“ začervenanie. V okolí úst chýba. Vyrážka vyzerá ako spálenie kože od slnka a ustupuje za 2-4 dni.

V 2. fáze, v priebehu 1-4 dní, sa vyrážka šíri na telo - predovšetkým na končatinách a v oblasti sedacích svalov sa objavia veľké, nepravidelné, splývajúce červenofialové škvrny. Vyrážky je menej na trupe. Na dlaniach a ploskách nôh chýba úplne.

V 3. fáze postupne škvrny od stredu blednú, okraje ostávajú živočervené. Vyrážky pretrvávajú 5-10 dní. Až 3 týždne môže trvať obdobie, kedy po úplnom vymiznutí sa vyrážky znova objavia. Býva to po rôznych fyzických stimuloch: fyzickej námahe, strese alebo po priamom podráždení pokožky. Následne opäť vymiznú. Staršie deti sa zvyčajne sťažujú na svrbenie vyrážok.

Až štvrtina nákaz parvovírusom B19 prebehne ako necharakteristické chrípkové ochorenie, s miernou horúčkou, bolesťami hlavy, prípadne s respiračnými príznakmi, ale bez vyrážky.

Infekcia parvovírusom B19 sa u starších detí častejšie prejaví kĺbovými príznakmi ako klasickým kožným nálezom a môže sa prejaviť len symetrickou bolesťou kĺbov. Postihnuté bývajú najmä ruky, zápästia, kolená a lakte. Zápal kĺbov teda môže vzniknúť aj pri nákaze, ktorá nie je sprevádzaná vyrážkou. Ich bolesť a opuch zvyčajne ustúpia bez dlhodobejšieho postihnutia.

Piata choroba je obyčajne mierne ochorenie, ktoré tak ako u detí aj u dospelých končí plným uzdravením.

Aké sú komplikácie piatej choroby?

porucha krvotvorby - anémia: parvovírus má náchylnosť infikovať zárodočné bunky ľudských červených krviniek, ktoré sa nachádzajú v kostnej dreni, a spôsobiť tak na 7-10 dní pokles počtu červených krviniek, preto u osôb s poruchou krvotvorby v predchorobí môže infekcia spôsobiť útlm kostnej drene, a tak ťažkú anémiu, u infikovaných s normálnym prežívaním červených krviniek sa krátkotrvajúci útlm kostnej drene neprejaví,

nákaza plodu: ak je matka infikovaná, v 30% parvovírus B19 prechádza placentou, dostáva sa do kostnej drene plodu, kde spôsobuje útlm tvorby červených krvinek, to vedie buď k potratu alebo predčasnému pôrodu mŕtveho plodu, vrodené vývojové chyby vírus pravdepodobne nespôsobuje,

 • febrilné kŕče,
 • dehydratácia.

Ochorenie obyčajne odoznie bez komplikácií. Vírusom sú ohrození hlavne jedinci s oslabeným imunitným systémom, chudokrvné deti, tehotné ženy.

Aká je liečba šiestej choroby?

Liečba je len symptomatická, podporná. Dôležitá je správna liečba horúčky a všeobecné opatrenia. Medzi nimi patrí:

 • pokoj na posteli a voľný priedušný odev,
 • príjem tekutín - uprednostňuje sa čaj, neperlivá minerálka, prípadne riedené ovocné šťavy izbovej teploty,
 • fyzikálne metódy - umývanie hubou, zábaly, vlažná sprcha.

Liečba antipyretikami - lieky znižujúce horúčku - je indikovaná, ak telesná teplota prevyšuje 38°C. U detí sa predovšetkým odporúča podávanie paracetamolu a ibuprofenu. Dávkovanie týchto liekov je na informačnom letáčiku, ale presné dávkovanie podľa telesnej hmotnosti konzultujte lekárom!

Pri svrbení kožnej vyrážky uľavia antihistaminiká, prípadne lokálne pôsobiace liečivá s obsahom mentolu.

Najmä u dospelých pri bolestiach a opuchu kĺbov sú vhodné antireumatiká a samozrejme kľud na lôžku.

Špeciálnu starostlivosť potrebujú len chorí so vzniknutou anémiou.

Kedy treba vyhľadať lekára?

 • pretrvávajúce teploty napriek liečbe,
 • dieťa odmieta tekutiny, jazyk je suchý, dieťa močí menej,
 • febrilné kŕče,
 • ;s každou nejasnosťou a otázkou týkajúcou sa piatej choroby!