MUDr. Gabriela Straková, PhD.

praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Danica Kadlicová

praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Zuzana Lysá, PhD.

praktický lekár pre deti a dorast

Ľubica Zámečníková

zdravotná sestra

Denisa Jurdáková

zdravotná sestra

Adela Padykulová

zdravotná sestra

Mgr. Adriana Koptáková

zdravotná sestra

Bc. Petra Balážiová

zdravotná sestra

...

zdravotná sestra

Antonina Hrabar

Zdravotný asistent

Nina Nagyová

Zdravotný asistent

Martina Koppová

Administrátor

...

zdravotná sestra

...

zdravotná sestra

...

zdravotná sestra

Zmluvné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.