Kŕče bez horúčky

Čo sú kŕče?

Kŕče vznikajú pri dočasnej poruche funkcie nervových buniek v mozgu. Sú to mimovoľné, nekontrolovateľné svalové pohyby so zmenou správania alebo bez zmeny správania. Pri samotnom záchvate dieťa zrazu stuhne, svaly sa prudko stiahnu a následne uvoľnia. To sa niekoľkokrát zopakuje s následnými rytmickými zášklbmi tváre a končatín, takže dieťa pôsobí dojmom akoby sa triaslo alebo šklbalo. Záchvat môže byť sprevádzaný s neprítomným pohľadom, vyvrátením očí, pričom dieťa nereaguje na vonkajšie podnety, niekedy zmodrie, hryzie svoj jazyk, pomočí sa alebo dôjde k pošpineniu. Inokedy je v záchvate ochabnuté, kŕče nemusia byť prítomné. V priebehu záchvatu dieťa netrpí a necíti bolesť. Po odznení záchvatu je dieťa spavé, unavené, na príhodu si nepamätá. Okrem zmeny napätia svalstva takzvané epileptické záchvaty sa môžu prejaviť aj krátkou, náhlou zmenou vedomia, myslenia, správania a pamäte. Samotný záchvat väčšinou trvá krátko a bez akéhokoľvek zásahu spontánne odznie.

K predzvesti epileptického záchvatu (nazýva sa aura) patria zrakové, sluchové, chuťové, hmatové či čuchové ilúzie, halucinácie, poruchy správania, rôzne strachy a obavy, bolesti hlavy či žalúdka. Zriedkavejšie aj manicko-depresívne ladenie.

Vždy treba odlíšiť nepravé kŕče ako je triaška pri vzostupe telesnej teploty, triaška pri chlade, mdloba, febrilný kolaps (krátkodobá, prechodná strata vedomia sprevádzajúca zvýšenie telesnej teploty), tras tela pri hysterickom záchvate.

Aké sú príčiny kŕčov bez horúčky?

Asi 1/3 kŕčov bez horúčky je epileptického pôvodu. Epilepsia je ochorenie, pri ktorom sa opakujú epileptické záchvaty, ktoré môžu byť:

  • jednoduché, bez poruchy vedomia (simplexné) - záchvat ohraničený na určitú časť tela, alebo
  • generalizované, s poruchou vedomia - záchvat celého tela.

Medzi ďalšie príčiny patria: zápaly nervového systému (zápal mozgu, mozgových blán...), úrazy hlavy, vrodené abnormality nervového systému, zakrvácanie do mozgu, poškodenie mozgu z nedostatku kyslíka pri pôrode, nádory mozgu, otravy, požitie drogových látok, poruchy metabolizmu vrátane nízkej aj vysokej hladiny cukru krvi, nízky obsah sodíka alebo vápnika v krvi, poruchy funkcie pečene a obličiek, niektoré poruchy srdcového rytmu, užívanie určitých liekov a iné.

U časti detí napriek vyšetreniam príčina je neobjasnená.

Ktoré deti sú ohrozené kŕčovými záchvatmi?

  • akákoľvek známa príčina spojená s   možným výskytom kŕčov - napríklad poranenia hlavy, cukrovka,
  • zvýšený výskyt kŕčových stavov v rodine,
  • akýkoľvek kŕčový stav u dieťaťa v minulosti.

Aké sú komplikácie kŕčov?

Veľmi vzácne deti, ktoré mali veľmi dlhotrvajúce kŕče (dlhšie ako pol hodinu), môžu mať nejaké následky (napríklad zmena správania). Pri záchvate dieťa sa môže zraniť, niekedy má dýchacie problémy, dusí sa pri zapadnutom jazyku alebo po vdýchnutí lieku či jedla do dýchacích ciest.

Ako môžem pomôcť dieťaťu pri kŕčoch?

Pri poskytovaní prvej pomoci nie sú namieste žiadne násilné manipulácie, prvú pomoc zameriame na zabránenie zraneniu dieťaťa. Treba zabezpečiť, aby dieťa nespadlo a neudrelo sa. Uložiť ho na mäkkú podušku, na stranu na bok: do takzvanej stabilizovanej polohy, aby sme udržali voľné dýchacie cesty: s hlavou otočenou na tú istú stranu, môže byť mierne znížená ako telo. Nesnažiť sa tlmiť kŕče násilným držaním, neudierať ho, ani ho netriasť, dať mu niečo do úst, aby sa dieťa nezadusilo. Zapamätať si čas! Pre lekára je dôležité vedieť ako dlho záchvat trval, za akých okolností vznikol, presný popis kŕčov, ako sa správalo dieťa po záchvate. Zostaňte s chorým až dovtedy, kým nenadobudne plné vedomie alebo nebude schopný postarať sa o seba sám.

Aká je liečba kŕčov?

Po prvom záchvate dostanete od lekára liek Diazepam Desitin do konečníka. Je liekom prvej voľby pri kŕčoch. Deťom do 3. rokov s hmotnosťou do 15 kg sa podáva v dávke 5 mg, ostatným deťom v dávke 10 mg. Tento liek by mal zastaviť kŕče do 10 minút.

Použitie Diazepamu: Otočíme uzáverom a odstránime ho. Pozor! Nestláčať obsah dávkovača! Celú dĺžku špičky dávkovača zavedieme do konečníka (ako teplomer) špičkou smerom nadol (45°-ový uhol). Silným tlakom palca a ukazováka vyprázdnime obsah dávkovača. Takto vyprázdnený dávkovač pod stálym ďalším tlakom pomaly vytiahneme (prevencia spätného vsiaknutia a vytekania roztoku).

Ak je epilepsia diagnostikovaná, je dôležité začať s liečbou čo najskôr. Asi 80% z diagnostikovaných s epilepsiou postupujú liečbu pomocou moderných a účinných liekov, pomocou ktorých sa dajú záchvaty riadiť, v kombinácii s chirurgickými technikami.

Čo môže urobiť lekár pri kŕčoch dieťaťa?

Okrem podávania liekov na zastavenie záchvatu môže vykonať a ordinovať rôzne vyšetrenia: krvné testy, EEG vyšetrenie (záznam mozgovej aktivity), CT, MRI vyšetrenie a iné.

Dá sa predísť kŕčom?

Správnou liečbou základného ochorenia je možné znížiť výskyt kŕčov - napríklad vhodná liečba cukrovky. U  detí s  opakovanými krčovými stavmi je často potrebné trvalé podávanie antikonvulzív - liekov proti kŕčom. I keď epilepsia sa v súčasnej dobe nedá vyliečiť, dá sa ju dostať pod kontrolu. Existuje aj benígna forma epilepsie, z ktorej dieťa vyrastie - záchvaty vymiznú spontánne v období puberty.

Kedy treba vyhľadať lekára?

V každom prípade zavolajte alebo vyhľadajte lekára! Dieťa so záchvatom potrebuje komplexné vyšetrenie a vyžaduje dlhodobé sledovanie odborníkom na ochorenia nervového systému - neurológom, podľa potreby aj do starostlivosti iných špecialistov.