Rotavírusové ochorenia

Čo je príčinou rotavirózy?

Ochorenie spôsobuje rotavírus. Je to veľmi odolný vírus. Pomerne dlho vydrží na kontaminovaných povrchoch, pri izbovej teplote prežíva 10 dní, pri nižších teplotách aj dlhšie. Preto sa mu darí hlavne v chladných mesiacoch, najvyšší výskyt je zaznamenávaný od novembra do apríla. Dokonca prežije aj niektoré druhy dezinfekčných látok.

Ako sa rotavírusy prenášajú?

Vysoká odolnosť rotavírusu spôsobuje, že ochorenie je vysoko nákazlivé. Obyčajne sa šíri fekálno-orálnym prenosom, teda pri prenose vírusu z infikovanej stolice na ruky a potom do úst.  Vysoká odolnosť mu umožňuje nielen priame šírenie prostredníctvom rúk osoby ošetrujúcej choré dieťa, ale aj nepriamo z kontaminovaných predmetov, hračiek a plôch v okolí chorého dieťaťa. Krátko pred objavením sa prvých príznakov, počas ochorenia a niekoľko dní po ňom dochádza k masívnemu vylučovaniu vírusu stolicou. V stolici infikovaných detí prežíva 7-10 dní po odznení príznakov, u detí s oslabeným imunitným systémom až 30 dní. Vírus sa preto ľahko prenáša v uzatvorených priestoroch ako sú detské kolektívy, detské lôžkové oddelenia v nemocniciach a v domácom prostredí. Pri rozvoji príznakov sa odporúča, aby rodičia alebo opatrovníci, dieťa infikované rotavírusom izolovali od ostatných detí, a tým znížili možnosť prenosu. Hlavne menšie deti sú viac citlivé na infekciu. Rotavírusové infekcie, aj keď v menšej miere, vyskytujú sa aj u dospelých, prebiehajú u nich oveľa miernejšie až bezpríznakovo,  avšak vírus  stolicou vylučujú. Tieto osoby  sa stávajú potom prameňom nákazy  pre iných.

Čo spôsobuje rotavírus?

Vírus infikuje povrch črevnej výstelky a spôsobuje ťažkú formu gastroenteritídy - zápal žalúdka a tenkého čreva. Črevo je menej schopné absorbovať vodu a minerálne látky, čo môže viesť k dehydratácii. Poškodenie nie je trvalé, ale trvá obyčajne 4 až 8 dní, kým sa črevo nevyhojí. Závažnosť ochorenia závisí od dvoch hlavných faktorov. Jedným je infekčná dávka - množstvo vírusov, ktoré sa do organizmu dieťatka dostanú, a druhým je stav  imunitného systému chorého.

Aké sú príznaky ochorenia?

Pre rotavírusovú infekciu je charakteristická triáda príznakov: horúčka, vracanie a vodnaté hnačky. Krátko po nákaze (zväčša za 1 až 3 dni) sa zjaví vzostup teploty a opakované vracanie. Horúčky a vracanie trvajú 1-3 dni. Typické sú časté objemné, vodnaté, zapáchajúce hnačky. V prípade závažnej rotavírusovej gastroenteritídy môže dieťa prekonať až 20 aj viac prípadov vracania a hnačky v priebehu dňa, čo vedie k dehydratácii. Čím je dieťa mladšie, tým je vyššia pravdepodobnosť výskytu závažných príznakov. Ochorenie je sprevádzané pomerne výrazným nechutenstvom, plynatosťou, bolesťami brucha. Celé ochorenie spravidla trvá 5-8 dní, často prekvapivo rýchlo ustúpi, inokedy má zdĺhavý priebeh a trvá až 3 týždne.

Aké sú komplikácie rotavírusových ochorení?

Najvážnejšou komplikáciou býva dehydratácia z nadmernej straty tekutín a minerálov, rozvrat vnútorného prostredia, prípadne až šokový stav, febrilné kŕče, zväčšenie miazgových uzlín v bruchu, zápal mozgu a mozgových blán. Čím je dieťa mladšie, tým je väčšia pravdepodobnosť dehydratácie. Vek dieťaťa od 6 mesiacov do 2 rokov, keď je dieťa najviac zraniteľné, je aj vekom, v ktorom je ochorenie najzávažnejšie. Kritická dehydratácia vyžaduje hospitalizáciu. Bezprostredne po prekonaní infekcie rotavírusmi, sa môže   vyskytnúť u   niektorých detí intolerancia mliečneho cukru - laktózy.

Aká je liečba rotavirózy?

Prvým krokom je rehydratácia - teda nahradenie stratených tekutín. Ak dieťa znesie ponúknutú tekutinu, nemá výrazné nadúvanie alebo nevoľnosť po požití tekutiny, volíme zavodňovanie prirodzenou cestou pitím po malých dávkach. U ostatných detí sa tekutiny podávajú v infúzii. Dôležitá je diéta, pri úprave stavu postupný prechod na bežnú stravu. Dojčenie sa neodporúča prerušiť, medzi dojčením sa má podávať orálny rehydratačný roztok.

Môžem predísť rotavírusovému ochoreniu?

Ochoreniu sa dá predchádzať zlepšením kvality vody, vyšším hygienickým štandardom a ďalšími zdravotníckymi opatreniami. Keďže ide o značne rezistentný vírus, v niektorých prípadoch ani úzkostlivé dodržiavanie hygienických zásad nemusí viesť k zabráneniu prenosu infekcie a následnému vzniku ochorenia, prípadne aj epidémie.

Za najlepší prístup v prevencii ťažkej hnačky a vracania spôsobených rotavírusmi sa považuje očkovanie. Očkovanie by sa malo uskutočniť do 6 mesiacov veku dieťaťa, pretože práve u najmladších detí je vyššie riziko závažného priebehu ochorenia. Očkovanie sa podáva perorálne (cez ústa) a ponúka vysokú ochranu proti samotnému výskytu alebo závažnému priebehu  rotavírusovej gastroenteritídy.

Kedy treba vyhľadať lekára?

  • známky dehydratácie - nedostatočného zavodnenia u dieťaťa mladšieho ako 1 rok,
  • nedostatočné zavodnenie tela za predpokladu, že dieťa nebude schopné príjmu tekutín ústami,
  • pri dlhotrvajúcom nechutenstve či vracaní dieťaťa, malom príjme alebo úbytku na hmotnosti, či poklese močenia,
  • chýbanie sĺz pri plači,
  • vpadnuté oči (takzvané halované oči), u malých detí aj mäkká časť vpredu na hlave (veľká fontanela),
  • zvýšená únava, dráždivosť, zmeny správania.