ZMENA OBJEDNÁVANIA NA VYŠETRENIE

Zdravotná starostlivosť poskytovaná našou ambulanciou bude od 1.2.2023 poskytovaná všetkým pacientom zoradeným podľa akútnosti na základe triáže pri telefonickom/mailovom/osobnom pohovore.

Na orientáciu v závažnosti príznakov sledujte nasledovné:

Ordinačné hodiny sú rozdelené na

  • pozvánkovú poradňu; ide o čas venovaný preventívnym prehliadkam, ktoré sú vopred pohovorom, telefonicky/mailom dohodnuté,
  • čas určený pre choré deti.

Rozvrhnutie hodín nájdete vo zverejnených ordinačných hodinách.

Pokiaľ má Vaše dieťa akútny zdravotný problém kontaktujte nás na telefónnom čísle v hodinách určených na telefonickú komunikáciu, ktoré nájdete na našej stránke ORDINAČNÉ HODINY

Pokiaľ sa nedovoláte, je to preto, že voláme s niekým iným, alebo venujeme svoju pozornosť pacientovi, preto prosím, skontrolujte, či voláte v hodinách určených na telefonickú konzultáciu, a ak áno, skúšajte to opakovane.

E-mailovú korešpondenciu pravidelne kontrolujeme 2 krát denne (pracovné dni), ráno pred ambulantnými hodinami a na konci ambulantných hodín.

V prípade zhoršenia zdravotného stavu alebo objavení sa nového príznaku mimo našich ordinačných hodín postupujte podľa informácií na stránke garantovanej odbornou pediatrickou spoločnosťou www.pediatridetom.sk